Het gebruik van het zogenaamde AEEA-nummer, dat op elk van onze elektrische producten of op de verpakking ervan staat, is onderworpen aan een vergoeding. De kosten worden betaald aan het bijbehorende Amt Stiftung Elektro-Altgeräte Register.

De kosten voor het wegwerpen van batterijen die u voor elektronische artikelen in rekening worden gebracht, worden onder ons registratienummer in rekening gebracht aan de Stichting GRS – Collective Take-back System-batterijen. Zodoende is de klant verzekerd van het kopen van de items dat de batterijen kunnen worden teruggebracht naar elke dealer die ook batterijen distribueert.
Bovendien zijn wij verplicht om u in dit verband te informeren: Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid!

U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen op de juiste manier weg te gooien. U kunt batterijen na gebruik gebruiken, bijvoorbeeld in gemeenschappelijke-inzamelpunten of bij de handelaar kosteloos retourneren.

Batterijen die vervuilende stoffen bevatten, zijn altijd gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Bovendien staat er een chemische naam van de verontreinigende stof (Cd, Pb of Hg) op.