InterPro Brands importeert alleen goederen die voldoen aan de huidige EU-richtlijnen en -normen.

Vanwege de voorschriften van de Productveiligheidswet van 01.12.2011 is het wettelijk verplicht om elk product een fabriekscertificaat te verstrekken, als de fabrikant niet in de Europese Economische Ruimte is gevestigd, van de “distributeur”.

Dit kan worden gedaan in de vorm van kleine etiketten op onopvallende plaats van het product of op de individuele verpakking. Het is belangrijk dat de naam en het postadres worden vermeld. Deze vorm van presentatie is bij wet voorgeschreven.

De fabrikant, de importeur, InterPro Brands of de klant kunnen direct worden aangeduid als “distributeur”. De gemaakte kosten voor de implementatie van de ProdSG specifiek voor de klant worden gefactureerd als dit niet tegelijkertijd met zijn advertenties gebeurt.

Als de klant niet wenst te worden genoemd als een “distributeur”, wordt de fabrikant, de importeur of InterPro Brands GmbH & Co. KG genoemd als de “distributeur” volgens de ProdSG.