Beschrijft Richtlijn 2011/65 / EG betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS – Restriction of Hazardous Substances) en is geldig voor alle EU-lidstaten.

Het uiteindelijke doel van de richtlijn is om problematische stoffen uit elektronische artikelen te verbannen, zoals loodhoudende verbindingen of giftige vlamvertragers bij de vervaardiging van kabels.

InterPro Brands bevestigt dat alle elektronische artikelen waarop de bovengenoemde wet betrekking heeft, zijn geproduceerd in overeenstemming met RoHS en voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Al onze elektrische artikelen die onder de richtlijn vallen, worden geïdentificeerd met een overeenkomstige markering, ofwel rechtstreeks op het artikel of op de verpakking